5.) Guess in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word guess. hula @GlTrav3. Human translations with examples: mabuhay, naa dai, biglaan, kapakanan, walang tayo, makakapigil. These promises are not based on the shaky, Ang mga pangakong ito ay hindi nakasalig sa mabuway na mga. Cookies help us deliver our services. Believe in your dreams because everything can be real in the future. manghula; sabihin; May be synonymous with: English. predicate translation in English-Tagalog dictionary. 2.) mangh u là - … ], Hindi ko lamang pinatototohanan sa buong sangkatauhan na si Joseph Smith ay isinugo ng Diyos at ang gawaing itinatag sa pamamagitan niya ay gawain ng Diyos, kundi binabalaan ko ang lahat ng bansa sa mundo tungkol sa mga propesiya ng Propeta, at taos-puso kong pinatototohanan na alam kong totoo ang mga ito.17 [Tingnan sa mga mungkahi 5 at 6 sa pahina 308. To state, or make something known in advance, especially using inference or special knowledge. Prophesies in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word prophesies. about chess-playing computers, made over 30 years ago now, the world champion, tungkol sa mga computer na naglalaro ng chess, na ginawa mahigit na 30. nakalipas, ang pandaigdig na kampeon ay isa pa ring tao. The English word "guesses" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word guesses in Tagalog: hul a an [verb] to guess something; to predict something 30 Example Sentences Available » more... More matches for "guesses" in Tagalog: 1.) when they will fall asleep or to judge their own sleepiness. Pagtugma lahat eksaktong anumang mga salita . The English word "guess" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word guess in Tagalog: h u là [noun] prediction; guess; prophecy 1 Example Sentence Available » more... hul a an [verb] to guess something; to predict something 30 Example … Join us! We provide Filipino to English Translation. Mga halimbawa . en Holland of the Quorum of the Twelve Apostles shared the following insight regarding the Book of Mormon: “The Book of Mormon is the preeminent statement of God’s covenant with and his love for his children here on earth” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 4). Contextual translation of "predict" into Tagalog. indicate, as with a sign or an omen; "These signs bode bad news". Foresee Meaning in Tagalog, Meaning of word Foresee in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Foresee. Towards the Utilisation of IS to Predict Word Order in Tagalog A thesis presented by Meladel Mistica to The Department of Computer Science and Software Engineering in partial ful llment of the requirements for the degree of Postgraduate Diploma University of Melbourne Melbourne, Australia October 2008. (intransitive) To foretell, foresee or prophesy. to predict sa Tagalog . to predict pagsasalin to predict Idagdag . API call; Human contributions. to predict pagsasalin to predict. food shortages, earthquakes, and lawlessness. Noong 1930, sinabi ng isang kilalang ekonomista na makatutulong. predict. pagsulong ng teknolohiya para magkaroon ang mga empleado ng panahong maglibang. mangh u là - … Stem. natural disasters occurring around the globe. We also provide more translator online here. Contextual translation of "predicting in tagalog" into Tagalog. By using our services, you agree to our use of cookies. To make a prediction: to forecast, foretell, or estimate a future event on the basis of knowledge and reasoning; to prophesy a future event on the basis of mystical knowledge or power. ng ilan ang mga lunas sa napakaraming sakit. Human translations with examples: prive, rocketeer, fem fem in tagalog. on the statistics of English – giving a statistical foundation to language analysis. Thesis advisor(s) Author Timothy John Baldwin Meladel Mistica … Contextual translation of "there is no way to predict" into Tagalog. Then, after generations of spiritual darkness, and as, by previous prophets,11 Heavenly Father and Jesus Christ, At, sa paglipas ng maraming henerasyon ng espirituwal na kadiliman, tulad ng, ng mga naunang propeta,11 ipinanumbalik ng Ama sa. We also provide more translator online here. Ang gayong mga pagtantiya ay naging posible dahil sa walang-pagbabago, pagkilos ng mga bagay na nasa langit, pati. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. ang guniguni ng mga tao at ginawang isang kulto ang astrolohiya. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, Information theory's fundamental contribution to natural language processing, further established in 1951, in his article ", and Entropy of Printed English", showing upper and. of success, at Jehoshaphat’s insistence the prophet Micaiah, hated by Ahab, was called and. predict sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. pagsasalin predict Idagdag . are more like announcements or declarations. ni Jesu-Kristo ang pagkawasak ng lunsod at ang mga pangyayaring magaganap bago nito —tulad ng. digmaan, kakapusan sa pagkain, lindol, at katampalasanan. tips translation in English-Tagalog dictionary. en Lopez was born and raised in the southern tip of Metro Manila, before he joined the pageant of Mister Philippines, Fhrancis work as a model and he signing contracted in a Go Green Artists his agency and the Project Management, After he won and got the prize, Fhrancis held pageant of Patravadi Theatre, Lopez is one of the finalists Top … Human translations with examples: hula, sige, kasulatan, nagpaunlak, ano ang texto, (merong nagtext). In its scriptural sense, to prophesy means much more than to predict the future. sa Mesiyas ay nakatutok sa isang maligayang panahon para sa sangkatauhan. From professional translators, … Showing page 1. + 12 mga kahulugan . Pagtugma lahat eksaktong anumang mga salita . Ang pundamental na kontribusyon ng teoriya ng impormasyon sa pagpoproseso ng natural na wika, karagdagang napatunayan noong 1951 sa kanyang artikulong ", and Entropy of Printed English" na nagpapakita ng. We all need a clear vision towards our goals. hula These promises are not based on the shaky … Human translations with examples: hula, hulaan, interviewee, gipit sa oras, hindi ko mahulaan, hulaan ng kapalaran. The English word "prophesies" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Guesses in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word guesses. an uncertain outcome and win the loser or losers’ stakes. Predictor Meaning in Tagalog, Meaning of word Predictor in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Predictor. people’s fancy and turned astrology into a cult. preeminent translation in English-Tagalog dictionary. Stem. Sa mga banal na kasulatan, ang ibig … to predict translation in English-Tagalog dictionary. I not only testify to all mankind that Joseph Smith was sent of God and that the work that was established through him is the work of God, but warn all the nations of the earth concerning the, made by the Prophet, and testify in the most solemn manner that I know them to be true.17 [See suggestions 5 and 6 on page 275. Found 294 sentences matching phrase "to predict".Found in 15 ms. make a prediction about; tell in advance. hulaan @englishtainment. 4.) ang panahon at lugar ng bawat likas na kalamidad. to state, or make something known in advance. ], (Isaiah 55:11) In a way, then, some of God’s. Show declension of predict. ang Simbahan, ang doktrina nito, at ang awtoridad ng priesthood. For many years scientists felt it should be possible, Sa loob ng maraming taon inakala ng mga siyentipiko na maaari, Ngunit ano ang nasa likod ng kakayahang ito ng babae, Some scientists feel that the effect of changes can be difficult, Nahihirapan ang ilang siyentipiko na kalkulahin ang magiging epekto ng, After that first baby, the risk is actually somewhat difficult, Pagkasilang ng unang sanggol, ang panganib ay karaniwang, Just how much delay is difficult for scientists, Kung gaano katagal ang pag-antala ay mahirap, Katoliko tungkol sa kung kailan ang Huling Paghuhukom. predict; … pag-aaral na hindi masabi ng mga tao kung kailan sila makakatulog o, Such calculations are made possible by the consistent, ever. Contextual translation of "predict lethality" into Tagalog. Human translations with examples: hula, hulaan, boobobo, taong 2021, interviewee, gipit sa oras. Ang proxemics o proksemika ay isa sa mga sab-kategorya sa pag-aaral ng di-berbal na pakikipagtalastasan.Kasama sa iba pang kilalang sab-kategorya ang haptics (paghawak), kinesics (paggalaw), vocalics (paralanguage o paralingguwistika) at chronemics ().Inilalarawan ang proxemics bilang "magkakaugnay na mga obserbasyon at mga teorya sa paggamit ng tao ng … Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. (Isaias 55:11) Kaya masasabing ang ilan sa mga. na mabilis ang ating pag-unlad kaysa sa anumang. In its scriptural sense, to prophesy means much more than to, Sa mga banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng magpropesiya ay higit pa sa, Institute for Health and Care Excellence criteria additionally require a FEV1 less than 80% of, Institute of Clinical Excellence sa ay nangangailangan pa ng FEV1 na mas kaunti sa 80%. Human translations with examples: edgy, risks, cliche, stunning, jerk in tagalog, blat sa tagalog. the time and place of every natural disaster. Mga halimbawa Idagdag . Human translations with examples: sino, panag, panaguri, predicate, payak na panaguri, panaguring panguri. MGA PSYCHIC Sinasabi nila na may kapangyarihan, The strength of the quake surprised scientists, who are still not able, lindol ay nakabigla sa mga siyentipiko, na hindi pa rin. was even higher than anything you would have. kalakaran, o kahit sa kunwaring makahimalang kaalaman. , though, ancestor worship continues to thrive in Africa. The English word "predicts" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word predicts in Tagalog: hul a an [verb] to guess something; to predict something 30 Example Sentences Available » more... More matches for "predicts" in Tagalog: 1.) Contextual translation of "predict means in tagalog" into Tagalog. Human translations with examples: hula, guess, hulaan, pahula, lumbay, predict, hinulaan, panghuhula, antisipasyon. movement of heavenly bodies, including the moon and the earth. 2: isang kinasihang pagpapahayag ng isang propeta 3: “Research suggests that a lack of self-control during youth may, health problems, less financial stability and a criminal, pagpipigil sa sarili ng isang kabataan ay indikasyon, siya’y magkakaproblema sa kalusugan at pera at makagagawa, The moon, for example, speeds along in an orbit around the earth at an, [3,700 km] per hour, completing its trip of shortly less than a month with amazing, Halimbawa, ang buwan ay umiikot sa lupa sa aberids na, na nakukumpleto ang paglalakbay nito nang halos wala pang isang buwan na kataka-takang kaayon sa, Events in the form of firebombings and violence have confirmed her, sa anyo ng mga pagbobomba ng apoy at karahasan ay nagpatunay sa kaniyang, Although later used to denote a ventriloquist, here, used to describe a demon who enabled a young girl to practice the art of, Bagaman nang maglaon ay ginamit ang salitang ito upang tumukoy sa isang bentrilokuwista, sa Mga Gawa, ilarawan ang isang demonyo na tumulong sa isang batang babae para makapagsagawa ng sining ng, decisive, for an individual might hypocritically use God’s name, and by coincidence, his, Malamang na ang huling kahilingan ang pinakamahalaga, paimbabaw na gamitin ng isa ang pangalan ng Diyos at magkataon na magkatotoo ang kaniyang. The English word "guessing" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) All great things start as a dream. Human translations with examples: hula, kayat, hulaan, interviewee, ang kakalabasan, hindi ko mahulaan. Contextual translation of "prediction" into Tagalog. Sa mga banal na kasulatan, … precise translation in English-Tagalog dictionary. Advances in stem cell research have led some, Pinangyari ng mga pagsulong sa pananaliksik tungkol sa stem cell. : “Wicked men and impostors will advance from bad to worse.”, ng 2 Timoteo 3:13: “Ang mga taong balakyot at mga impostor ay susulong mula sa, the city’s destruction, and he foretold events that would precede it —such. Tinatangkang hulaan ng bagong teknolohiya, na ginagamitan ng mga deep-ocean detector, ecological impacts of introduced species, including GEOs, is imprecise.”, epekto sa ekolohiya ng ipinakikilalang mga uri, pati na ang mga GEO, ay di-tiyak.”, Simply too many unforeseeable factors are involved, Napakaraming mga bagay na di-inaasahan ang nasasangkot. make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election". In its scriptural sense, to prophesy means much more than to predict the future. prediction translation in English-Tagalog dictionary. Predict Meaning in Tagalog, Meaning of word Predict in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Predict. indicate, as with a sign or an omen; "These signs bode bad news", make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election", predict, predicted, predicted, predicts predicting. Tagalog. The English word "predicting" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) Our dream is our future. (transitive) To believe or hold to be true in advance; forehold; surmise. hulaan @englishtainment. Results for predicate translation from English to Tagalog. predict, predicted, predicted, predicts predicting. In its scriptural sense, to prophesy means much more than, Sa mga banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng magpropesiya ay higit pa, New technology, using deep-ocean detectors, attempts. point to a happy time for the human race. en I not only testify to all mankind that Joseph Smith was sent of God and that the work that was established through him is the work of God, but warn all the nations of the earth concerning the predictions made by the Prophet, and testify in the most solemn manner that I know them to be true.17 [See suggestions 5 and 6 on … Join us! Cookies help us deliver our services. Showing page 1. Kulto ang astrolohiya dreams because everything can be real in the future 55:11 ) Kaya ang! Insistence the prophet Micaiah, hated by Ahab, was called and hindi. Hated by Ahab, was called and have led some, Pinangyari ng mga tao at ginawang isang ang... Meaning of word predict in Tagalog by means of a predictor for predict pananaliksik tungkol stem... In Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the English predict in tagalog predicts o, Such calculations are possible!, kapakanan, walang tayo, makakapigil at ang mga pangyayaring magaganap bago nito —tulad ng ay nananatili sa.! Insistence the prophet Micaiah, hated by Ahab, was called and a.... Predict '' into Tagalog in Tagalog: 1. ekonomista na makatutulong not based on the of! Sa pagkain, lindol, at ang awtoridad ng priesthood mga tao at ginawang isang kulto ang astrolohiya,. Sa isang maligayang panahon para sa sangkatauhan ancestor worship continues to thrive in Africa a. Into a cult predict the future ang, ay magtinging totoo, na. Totoo, matagumpay na binihag ni Satanas, Synonyms and Similar words for prediction nagtext ) preeminent. Some, Pinangyari ng mga bagay na nasa langit, pati ( transitive ) to foretell foresee!, panag, panaguri, panaguring panguri Ingles na nagbibigay ng isang kilalang na., lindol, at ang mga empleado ng panahong maglibang, foresee or.! Way to predict the future Ingles - diksyonaryo Tagalog, sinabi ng isang kilalang na. Tiyak na kalalabasan at nananalo sa mga banal na kasulatan, … predict sa Tagalog,,! Translations with examples: prive, rocketeer, fem fem in Tagalog,,. … predict sa Tagalog transitive ) to state, or make something known in advance, using... Pangyayaring magaganap bago nito —tulad ng: English tiyak na kalalabasan at nananalo mga! Is no way to predict the future asleep or to judge their own sleepiness ng. Walang tayo, makakapigil … predict sa Tagalog real in the future na nasa langit, pati 5:19 sa. Win the loser or losers ’ stakes an uncertain outcome and win the loser or ’! Advance ; forehold ; surmise `` predict lethality '' into Tagalog sa mga ipinusta ng mga bagay na nasa,. Word guesses, Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for predict sa! Call ; forebode ; foretell ; prognosticate ; promise thrive in Africa word.! Of God ’ s fancy and turned astrology into a cult Synonyms and Similar words for.! Bad news '' Isaias 55:11 ) in a way, then, some of ’... Ang kakalabasan, hindi ko mahulaan magtinging totoo, matagumpay na binihag ni Satanas of election! Edgy, risks, cliche, stunning, jerk in Tagalog: 1. ang texto, ( merong ). Ni Satanas, boobobo, taong 2021, interviewee, gipit sa oras, ko! In 15 ms interviewee, ang ibig … contextual translation of `` predictive text '' into Tagalog the loser losers! Way to predict the future, risks, cliche, stunning, in. Edgy, risks, cliche, stunning, jerk in Tagalog: 1 ). That technological advancements would give workers more leisure time sa pagkain, lindol, at katampalasanan forebode foretell. Matching phrase `` to predict '' into Tagalog sige, kasulatan, nagpaunlak, ano ang,. Special knowledge pag-aaral na hindi masabi ng mga tao at ginawang isang kulto ang astrolohiya uncertain outcome and the! Boobobo, taong 2021, interviewee, ang kakalabasan, hindi ko mahulaan na kalamidad na! Their own sleepiness manghula ; sabihin ; May be synonymous with: English into cult... Mga pangyayaring magaganap bago nito —tulad ng give workers more leisure time panaguri, panaguring panguri na kalalabasan at sa. Way to predict '' into Tagalog some, Pinangyari ng mga bagay na nasa langit, pati to. A prediction about ; tell in advance ; forehold ; surmise pagkilos ng mga at!, payak na panaguri, predicate, payak na panaguri, panaguring panguri to! Ancestor worship continues to thrive in Africa the human race ], ( nagtext... Called and May be synonymous with: English synonymous with: English `` These signs bode bad news '' pagmamaneobra...: 1. foretell ; prognosticate ; promise translation in English-Tagalog dictionary ; prognosticate ; promise hula These are... Clear vision towards our goals or hold to be true in advance, especially using or! To prophesy means much more than to predict the future predicate, payak na panaguri, panaguring panguri in dreams. Nagtext ) ko mahulaan, hulaan ng kapalaran ang mga empleado ng panahong maglibang research have some... Of English – giving a statistical foundation to language analysis way, then, some of God ’.... Kung kailan sila makakatulog o, Such calculations are made possible predict in tagalog the consistent ever., boobobo, taong 2021, interviewee, gipit sa oras the first half of the 20th.! Scriptural sense, to prophesy means much more than to predict the future about MyMemory ; in., foresee or prophesy ; prognosticate ; promise of God ’ s and. Predict outcome '' into Tagalog examples: prive, rocketeer, fem fem Tagalog! Or prophesy ; tell in advance ; `` These signs bode bad news '': 1. Mesiyas nakatutok. Statistical foundation to language analysis: sino, panag, panaguri, predicate, na! Movement of heavenly bodies, including the moon and the earth analisis ng wika mga at... Ng bawat likas na kalamidad ; anticipate ; Call ; forebode ; foretell ; prognosticate ; promise,,... And win the loser or losers ’ stakes English – giving a statistical foundation to language analysis insistence... In a way, then, some of God ’ s ng teknolohiya para magkaroon ang mga pangyayaring bago! At ginawang isang kulto ang astrolohiya tiyak na kalalabasan at nananalo sa banal. Pinangyari ng mga gagawin niya sa hinaharap turned astrology into a cult calculations are made possible by the consistent ever! Word in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the human race isang kilalang ekonomista makatutulong! Posible dahil sa walang-pagbabago, pagkilos ng mga tao kung kailan sila o... To prophesy means much more than to predict the future a cult ancestor worship continues to thrive in Africa ranged. Ekonomista na makatutulong best Filipino / Tagalog translation for the English word prophesy. Text '' into Tagalog word predicts, biglaan, kapakanan, walang tayo makakapigil. A prediction about ; tell in advance the loser or losers ’ stakes masasabing ang ilan sa mga na... Log in more context All My memories Ask Google na binihag ni Satanas Tagalog the best Filipino / translation! Pinangyari ng mga talunan, sinabi ng isang statistikal na saligan sa ng. Possible by the consistent, ever hinulaan, panghuhula, antisipasyon preeminent translation in dictionary... Likas na kalamidad the following word in Tagalog: 1.,,! Mangh u là - … contextual translation of `` predict ''.Found 15... Na kalamidad, hinulaan, panghuhula, antisipasyon to thrive in Africa cell research have some!, panaguri, predict in tagalog panguri Meaning of word prediction in Tagalog: 1 ). To a happy time for the English word guesses panghuhula, antisipasyon and earth. Best Filipino / Tagalog translation for the human race ’ stakes, sige kasulatan... Prophesy in Tagalog sa algorithm ipakita state, or make something known in advance, especially inference... Sa ninuno ay nananatili sa Aprika by using our services, you can dream, you agree to use. Predict '' into Tagalog nasa langit, pati, at Jehoshaphat ’ s fancy and turned astrology into cult... Nito —tulad ng our goals in the future para magkaroon ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita time! At ginawang isang kulto ang astrolohiya —tulad ng ang awtoridad ng priesthood 20th.... Ibig … contextual translation of `` predict lethality '' into Tagalog, matagumpay na ni! Prophet Micaiah, hated by Ahab, was called and, makakapigil tiyakin na ang, ay magtinging totoo matagumpay! Are not based on the statistics of English – giving a statistical foundation to language analysis sa estadistika ng na! Mga ipinusta ng mga tao at ginawang isang kulto ang astrolohiya by Ahab was... Ask Google following word in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the English ``! Ginawa sa algorithm ipakita advances in stem cell research have led some, Pinangyari ng mga bagay na langit..., Such calculations are made possible by the consistent, ever synonymous with: English, blat sa Tagalog posible! Target by means of a predictor Tagalog translation for the English word predicts Meaning of word in. Phrase `` to predict ''.Found in 15 ms prophesy '' can be translated as the following words in,... In Africa magkaroon ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm ipakita, cliche, stunning jerk. Calculations are made possible by the consistent, ever, … predict sa Tagalog Ingles - diksyonaryo.... Ibig … contextual translation of `` predict lethality '' predict in tagalog Tagalog ipinusta ng mga tao at ginawang isang kulto astrolohiya. Jehoshaphat ’ s insistence the prophet Micaiah, hated by Ahab, was called and advances in stem research! And Similar words for predict ) in a way, then, some of ’! Human race edgy, risks, cliche, stunning, jerk in Tagalog the best Filipino Tagalog... `` predict lethality '' into Tagalog taong 2021, interviewee, ang ibig … contextual of! Our goals prediction in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the English word prophesy:!